Skip to product information
1 of 2

Coro

Acoustic World: China

Acoustic World: China

FORMAT (CD, LP, DVD?)

Regular price €4,95 EUR
Regular price Sale price €4,95 EUR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

1 Wang Chaoxin– Nzer-Tso
2 Wu Man– Dengjue Jiaohui
3 Lin Youren– Pingsha Luoyan [Wild Geese Descending On The Sandbank]
4 Li Jinwen, Zhang Shicai, Pan Shizhong, Zhang Yuije– Kaitan Bo [Cymbals To Inaugurate The Altar]
5 Wu Man, Tong-Juan Wang– Xiyang Xiaogu [Flute And Drum At Sunset]
6 Dayan Ancient Music Association*– Wannian Hua [Eternal Flowers]
7 Wu Man & Ensemble– Niao Ton Un
8 Lin Youren– Improvisation For Michael Owen
9 Li Jinwen– Yan Guo Nanlou [Geese Crossing Over The Southern Mansion]
10 Li Jinwen, Zhang Shenglu, Zhang Shicai, Pan Shizhong, Zhang Yuije– Yan Guo Nanlou [Geese Crossing Over The Southern Mansion]
11 Wu Man & Ensemble– Shimian Maifu
12 Dayan Ancient Music Association*– Shoujing Jie

View full details